ملیت
irn ایران
موقعیت
مدافع
تیم کنونی
پدیده خراسان
تاریخ تولد
۱۳۶۹/۰۴/۰۵