ملیت
irn ایران
موقعیت
مدافع
تیم کنونی
پدیده
تاریخ تولد
۱۳۷۰/۰۲/۲۱