ملیت
irn ایران
موقعیت
دروازبان
تیم کنونی
پدیده خراسان
تاریخ تولد
۱۳۷۵/۰۲/۱۲