ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم
تیم کنونی
پدیده خراسان
تاریخ تولد
۱۳۷۵/۰۳/۲۱