ملیت
irn ایران
موقعیت
مهاجم
تیم کنونی
پدیده
تاریخ تولد
۱۳۷۲/۰۳/۲۲