ملیت
irn ایران
موقعیت
هافبک مهاجم
تیم کنونی
پدیده
تاریخ تولد
۱۳۶۵/۰۹/۰۲