هیئت مدیره و مدیران

 

 

حامد واعظ زاده خراسانی : رئیس هیئت مدیره

جواد وطن خواه  :  نایب رئیس هیئت مدیره

تقی گرجی نیا: عضو هیئت مدیره

رضا تدین : عضو هیئت مدیره

مجتبی جعفرزاده : عضو هیئت مدیره

هادی برگی زر: مدیرعامل

 

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام مدیرعامل و مدیر تیم بزرگسالان

 

جواد طاری بخش : مدیر رسانه ای و سخنگوی باشگاه

 

ناصر شريف پور : مدير اجرايي