هیئت مدیره و مدیران

 

 

مجتبی جعفرزاده: رئیس هیئت مدیره

جواد وطن خواه  :  عضو هیئت مدیره

محمد مهدی دلیری : عضو هیئت مدیره

هادی برگی زر: مدیرعامل

 

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام مدیرعامل و مدیر تیم بزرگسالان

 

جواد طاری بخش : مدیر رسانه ای و سخنگوی باشگاه

 

ناصر شريف پور : مدير اجرايي