۱۳۹۷/۰۹/۰۳

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال جوانان پدیده خراسان و مقاومت تهران “۲ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۲

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال نوجوانان پدیده خراسان و آق قلا “۱ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۲۶

گزارش تصویری دیدار دوستانه تیم فوتبال پدیده خراسان و پارس جنوبی “۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۲۵

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۲۳

گزارش تصویری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال پدیده خراسان و صنعت خراسان “۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۱۸

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال جوانان پدیده خراسان و پدیده ساری “۱۸ آبان ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱۶ آبان ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱۴ آبان ۱۳۹۷”