۱۳۹۷/۰۹/۲۲

گزارش تصویری پایان نیمه دوم دیدار پدیده خراسان و استقلال تهران

عکاس : محسن بخشنده
۱۳۹۷/۰۹/۲۲

گزارش تصویری پایان نیمه اول دیدار پدیده خراسان و استقلال تهران

عکاس : محسن بخشنده
۱۳۹۷/۰۹/۲۲

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان قبل از دیدار با استقلال تهران در ورزشگاه آزادی

عکاس : محسن بخشنده
۱۳۹۷/۰۹/۱۶

گزارش تصویری دیدار پدیده خراسان و ماشین سازی تبریز “۱۶ آذرماه ۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱۴ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۹

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال پدیده خراسان و سپاهان اصفهان “۹ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۸ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

گزارش تصویری حضور گل محمدی در بین دانش آموزان محروم مشهد “۷ آذرماه ۱۳۹۷”

عکاس : محسن بخشنده
۱۳۹۷/۰۹/۰۴

گزارش تصویری دوم دیدار پدیده خراسان و سایپا تهران “۴ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

گزارش تصویری اول دیدار پدیده خراسان و سایپا تهران “۴ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال جوانان پدیده خراسان و مقاومت تهران “۲ آذرماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۹/۰۲

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲ آذرماه ۱۳۹۷”