۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های رضا ناصحی قبل از دیدار با پیکان تهران