۱۳۹۷/۰۹/۰۸

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با سپاهان

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

ویدیویی از حضور گل محمدی در بین دانش آموزان محروم مشهد

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

رختکن تیم فوتبال پدیده خراسان بعد از دیدار با سایپا

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

موقعیت های خطرناک تیم فوتبال پدیده خراسان مقابل سایپا

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

گل تیم فوتبال پدیده خراسان به سایپا توسط محمد قاسمی نژاد

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های رضا ناصحی قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های حسین مهربان قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های امین قاسمی نژاد قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

دیدار ذوب آهن اصفهان و پدیده خراسان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

موقعیت های خطرناک تیم پدیده مقابل ذوب آهن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی