فرزاد نام
زامهران نام خانوادگی
عباس نام پدر
71 متولد
مشهد محل تولد
هافبک راست ، مهاجم پست تخصصی
مجرد وضعیت تاهل
مس سرچشمه تیم فصل گذشته

سوابق بازی

سابقه بازی در : پیام مشهد ، سیاه جامگان ، مس سرچشمه ، تیم ملی پایه

تعداد بازدید : 4266