۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های رضا ناصحی قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های حسین مهربان قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

صحبت های امین قاسمی نژاد قبل از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

دیدار ذوب آهن اصفهان و پدیده خراسان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

موقعیت های خطرناک تیم پدیده مقابل ذوب آهن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

۱۳۹۷/۰۶/۲۳

گل های تیم فوتبال پدیده خراسان مقابل ذوب آهن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

۱۳۹۷/۰۶/۰۹

دیدار تیم فوتبال پدیده خراسان و ذوب آهن اصفهان