۱۳۹۷/۰۹/۲۲

واکنش های یوسف بهزادی ، سنگربان تیم فوتبال پدیده در دیدار مقابل استقلال

۱۳۹۷/۰۹/۲۲

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از دیدار با استقلال تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار با سپاهان

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

ویدیویی از حضور گل محمدی در بین دانش آموزان محروم مشهد

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از دیدار با سایپا تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

رختکن تیم فوتبال پدیده خراسان بعد از دیدار با سایپا

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

موقعیت های خطرناک تیم فوتبال پدیده خراسان مقابل سایپا

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

گل تیم فوتبال پدیده خراسان به سایپا توسط محمد قاسمی نژاد