۱۳۹۷/۰۵/۲۸

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲۸ مردادماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۵/۲۵

گزارش تصویری دوم دیدار پدیده خراسان و سپیدرود رشت “۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۵/۲۵

گزارش تصویری دیدار پدیده خراسان و سپیدرود رشت “۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۵/۲۴

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲۴ مردادماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۲۲ مردادماه ۱۳۹۷”

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان در سالن بدنسازی “۲۱ مردادماه ۱۳۹۷”