هیئت مدیره و مدیران

حسین شکوهی : رئیس هیئت مدیره

جواد وطنخواه  :  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام باشگاه و مدیر تیم

هادي ستايشمند: مدير مالي

محمد محمدزاده : مدیر اجرایی

رضاشاهمنصوری : مدیر حقوقی و روابط بین الملل