قالب وردپرس

هیئت مدیره و مدیران

حسین شکوهی : رئیس هیئت مدیره

جواد وطنخواه  :  نایب رئیس هیئت مدیره

حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام باشگاه و مدیر تیم

امیر عباس قاسمی : مدیر اداری و پشتیبانی

هادي ستايشمند: مدير مالي

رضاشاهمنصوری : مدیر حقوقی و روابط بین الملل

مهدي سليماني : مدیر روابط عمومي، رسانه ای و سخنگوی باشگاه